โครงสร้างระบบและความปลอดภัย

โครงสร้างระบบและความปลอดภัย

ระบบ Multi-Cloud Business Email ออกแบบระบบอีเมลบนโครงสร้าง ระบบอีเมลขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 500,000 Concurrent
ระบบออกให้แยกการทำงานออกเป็นส่วนๆ และแต่ละส่วนจะทำงานแบบ Multi-System กล่าวคือหากมีตัวใดตัวหนึ่ง ไม่สามารถทำงานได้
อีกระบบจะทำงานแทนทันที

 

โดยแยกออกเป็น 6 ส่วน

1. MTA Server (Mail Transpot Agent Server)
ระบบสำหรับรับและส่งอีเมล รองรับการทำงานที่มีการรับและส่งอีเมลหนาแน่น มี IP ส่งอีเมลมากกว่า 100 IP
โดยสามารถส่งเข้า INBOX 100% (Hotmail,Gmail,GMX และ Yahoo) ไม่มีการติด Blackl List โดยระบบจะทำงาน
ตรวจสอบสถานะของ IP นั้นๆและหาก IP ใดมีปัญหาจะทำการเปลี่ยนอัตโนมัติ


2. Mail Server
ระบบจัดเก็บและแสดงผลอีเมล ทำงานแบบ Multi-Server สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์และรองรับการเชื่อมต่อหลายรูปแบบ
โดยใช้เทคโนโลยีล่าสุด ช่วยให้การอ่านอีเมล และเชื่อมอุปกรณ์มือถือรวดเร็ว ลดดีเลการอ่านไฟล์

 

3. File Storage Server
เซิร์ฟเวอร์จัดเก็บข้อมูลอีเมล ใช้ Harddisk แบบ SSD ความเร็วสูง รับรองความปลอดภัยด้วย Harddisk แบบ Encrypted
และรับประกันว่าไม่มี Disk Failure ด้วยการทำ Raid 1+0 สามารถทำเปลี่ยน Hardisk ได้โดยข้อมูลและระบบยังทำงานอยู่

4. Database Server
ระบบจัดเก็บข้อมูล พร้อมสำรองข้อมูลรายวัน ระบบทำงานแบบ High-Available มีมากกว่า 2 ระบบ
รองรับการล่มและการทำงานหนัก มั่นใจว่าระบบจะปลอดภัย ด้วย Firewall คุณภาพสูง

5. Backup Server
สำรองข้อมูล Location Region Japan ทำงานแบบรายวัน พร้อมเข้ารหัสไฟล์ 256-Bits AES รับประกันไฟล์ข้อมูลจะปลอดภัย
พร้อมการเรียกกกู้คืนได้ทันที เก็บข้อมูลให้สูงสุด 365 วัน

6. DNS Server
ระบบจัดเก็บ Record DNS ทั่วโลกรองรับการเรียกข้อมูลเว็บ และอีเมลช่วยลดภาระของระบบลงได้
ทำงานเร็วโดยสามารถลดดีเล การเรียกหาเว็บไซด์ และการส่งอีเมลได้

ระบบรักษาความปลอดภัย ( Security System )
 1. Amazon Firewall
 2. Server Firwall
 3. Log Activity Monitor & Ban
 4. Anti Virus

 

ระบบเฝ้าสังเกตุ (Monitor System)
 1. Amazon Cloud Watch
 2. Performance Monitor
 3. Harddisk Monitor
 4. Log Monitor & Ban
 5. Service Monitor

 

Mail Master ออกแบบและจัดทำระบบอีเมลเซิร์ฟเวอร์ โดยคำนึงว่าระบบจะต้องทำงานได้ตลอดเวลา และมองหา Solution ที่จะทำให้ข้อมูลปลอดภัยที่สุด เพราะเราทราบดีว่าอีเมลนั้นเป็นสิ่งสำคัญของธุรกิจ

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.