Support

องค์กรชั้นนำกว่า [500] บริษัท ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ไว้วางใจใช้ระบบอีเมลกับเรา เนื่องจากที่ Mail Master เราเน้นการบริการที่ให้ประสิทธิภาพสูงและการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เหมาะกับการท...

Migrate Guide

ทาง Mail Master มีบริการย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาอยู่กับระบบของ Mail Master โดยย้ายผ่าน server ผ่าน Protocol IMAP เท่านั้น ทั้งนี้ ในการย้ายอีเมลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของทาง Mail Master จะไม่ส...

Customers

ปัจจุบันระบบอีเมลของเมล มาสเตอร์ มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงกว่า 1,400 บริษัท ...

เตือนแคมเปญ Phishing บน Facebook หลอกคลิกลิงค์คล้าย YouTube

F-Secure ผู้ให้บริการโซลูชันด้านความมั่นคงปลอดภัยชื่อดัง ออกมาแจ้งเตือนถึงแคมเปญ Phishing ที่มุ่งหวังในการขโมยชื่อบัญชีและรหัสผ่านของ Facebook และ YouTube จากผู้ใช้งาน Android และ Apple iOS จนถึงต...

Invoice
0839095836
Line