G suite เพิ่ม feature Schedule Send ช่วยกำหนดเวลาส่งอีเมล

     

        Google เปิดตัว Feature ตั้งเวลาส่งเมล (Schedule Send) สำหรับผู้ใช้งาน G suite รองรับการใช้งานทั้ง Android, iOS และ Web โดยเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2019 ที่ผ่านมา

        Feature นี้สามารถใช้งานได้ทันที เพียงแค่ผู้ใช้งาน เริ่มต้นการเขียนอีเมลฉบับใหม่ (Compose) ก่อนจะส่งอีเมล ด้านข้างของปุ่ม Send จะเห็นลูกศรให้คลิกเพื่อตั้งเวลาที่ต้องการส่งอีเมล

        เมื่อคลิกที่ลูกศร “Schedule send” ให้เลือกวันที่ และ เวลาที่ต้องการให้ส่งอีเมล

        ผู้ส่งอีเมลสามารถตั้งเวลา เพื่อส่งให้ผู้รับอีเมลในช่วงที่ตนเองสะดวกได้ และเหมาะสำหรับองค์กรธุรกิจที่ต้องคำนึงถึงเรื่อง Time Zone ระหว่างกันด้วย

        ทั้งนี้ Feature นี้ยังเหมาะกับผู้ใช้ที่สะดวกตอบอีเมลนอกเวลาทำงาน เนื่องจากสามารถกำหนดเวลาส่งออกอีเมลได้ ช่วยให้ไม่เป็นการเสียมารยาทกับผู้รับอีกด้วย

 

Cr. gsuiteupdates

 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.