Blog

เคล็ดลับ GMAIL : เปลี่ยน ATTACHMENT ICONS ตามชนิดไฟล์

เคล็ดลับ GMAIL : เปลี่ยน ATTACHMENT ICONS ตามชนิดไฟล์

Attachment Icons หรือสัญลักษณ์ไฟล์แนบ ในรายการเมล์แบบมาตรฐานเป็นรูปคลิปหนีบกระดาษ หากท่านใดต้องการปรับแต่ง Gmail ในส่วนนี้ให้แตกต่างโดยแสดงสัญลักษณ์ไฟล์แนบ ตามประเภทไฟล์ จะได้ทราบล่วงหน้าเลยจากรายการเมล์ที่ยังไม่เปิดอ่าน ว่าเมล์ที่ส่งมามีไฟล์ประเภทไหนแนบมาด้วย มีส่วนขยาย (extension) ใน Chrome Web Store ที่ช่วยได้ชื่อ Attachment Icons for Gmail ผู้เขียนแนะนำให้ติดตั้งเลยครับ มีความเสถียร เพียงแต่ในเวอร์ชันปัจจุบันอาจจะยังไม่สนับสนุนไฟล์บางประเภท เท่าที่ทดสอบพบว่า กรณีที่มีไฟล์แนบหลายไฟล์ สัญลักษณ์จะเป็นไปตามไฟล์สุดท้ายในรายการไฟล์แนบครับ


Credit : Artith.


 

Comments

Line
Line
021163100