Internet Data Center

Internet Data Center (IDC) บริษัท เมลมาสเตอร์ จำกัด จัดทำระบบอีเมลบริษัทบนระบบ Cloud ของ Amazon Web Service (AWS) ซึ่งเป็นอันดับ 1 ของโลก จุดเด่นคือ เป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูง ความเสถียรสูง และ...

โครงสร้างระบบและความปลอดภัย

โครงสร้างระบบและความปลอดภัย ระบบ Multi-Cloud Business Email ออกแบบระบบอีเมลบนโครงสร้าง ระบบอีเมลขนาดใหญ่ รองรับผู้ใช้งานมากกว่า 500,000 Concurrent ระบบออกให้แยกการทำงานออกเป็นส่วนๆ และแต่ละส่วนจะท...

เพิ่มประสิทธิภาพเว็บและอีเมลด้วย Cloud DNS

Route 53 โดยทั่วไปแล้ว DNS หรือ Domain Name System มาพร้อมกับบริการ Web Hosting หรือ Email Hostingอยู่แล้วโดยทั่วไปแล้วหนึ่งในปัญหา Web หรือ Email ช้า ก็เพราะระบบ DNSที่ช้าและไม่สามารถ Resp...

เมล มาสเตอร์ จับมือ Rackspace พลิกโฉมระบบอีเมลไทย

เมล มาสเตอร์ จับมือ Rackspace พลิกโฉมระบบอีเมลไทย การใช้งานด้านอีเมลยังคงเป็นวิธีการสื่อสารหลักทั้งภายในและภายนอกองค์กร โดยในแต่ละวัน เรารับ-ส่งอีเมลกันกว่า 100,000 ล้านครั้งทั่วโลกต่อวัน ทั้งน...

สัมภาษณ์รายการ Business Connection FM 96.5

Rackspace : สัมภาษณ์รายการ Business Connection FM96.5 นายกวิน สวาสดิพันธ์ (กรรมการผู้จัดการ) ผู้ดำเนินรายการ ธันยวัชร์ ไชตระกูลชัย อาทิตย์ โกวิทวรางกูร...

Invoice
0839095836
Line