การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

การรักษาความปลอดภัยของข้อมูล

อีเมลเซิร์ฟเวอร์ หรือ อีเมลโฮสติ้ง จะมีข้อมูลที่เป็นความลับสูง และเป็นแหล่งโจมตีแรกๆ ของเหล่า Hacker ดังนั้นการเข้ารหัสจึงเป็นส่วนสำคัญเพื่อปกป้องไม่ให้ข้อมูลขององค์กรรั่วไหลได้

Data Encryption 5 ส่วนดังนี้

 1. การเข้ารหัสระหว่างผู้ใช้ (User) และ อีเมลโฮสติ้ง (Email Hosting)
     เข้ารหัสการเชื่อมต่อ 256-Bits ผ่าน SSL/TLS รองรับผ่าน Web Mail, MS Outlook, thunderbird และมือถือทุกรุ่น

2. การเข้ารหัสระหว่างอีเมลโฮสติ้ง (Email Hosting) และ อีเมล์โฮ้สติ้ง (Email Hosting)
    การรับส่งข้อมูลระหว่างเครื่องเซิร์ฟเวอร์ โดยการรับข้อมูลหรือส่งข้อมูลจะส่งผ่านการเข้ารหัส SSL/TLS

 3. การเข้ารหัสระหว่างเครือข่ายลูก (Node Server)
     ลูกข่ายหรือ Relay Server และ Storage Area Network เขื่อมต่อผ่านการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัย ด้วยการเข้ารหัสขนาด 256-Bits AES

 4. การเข้ารหัสผ่านผู้ใช้ (Password Encryption)
     ใช้การเข้ารหัสผู้ใช้ SHA ซึ่งเป็นการเข้ารหัสสูงสุดซึ่งยากต่อการถอดรหัส โดยหลายผู้ให้บริการละเลยถึงความสำคัญของการเข้ารหัสนี้

5. การเข้ารหัสข้อมูลอีเมล (Data Encryption)
     ระบบใช้การเข้ารหัส Storage AES-256 algorithm โดยจะสามารถเปิดได้ที่เครื่องที่ระบุไว้เท่านั้น ทำให้ป้องกันการโจรกรรมข้อมูลได้เป็นอย่างดี

 

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.