อีเมลขยะและไวรัส

Anti Spam & Malware System

Mail Master ออกแบบการป้องกันอีเมลขยะและมัลแวร์ แบบ 3 ชั้น เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบอีเมล

1. Spam Expert ระบบป้องกันจากเยอรมันที่ได้รับการยอมรับมากกกว่า 1 แสนองค์กรทั่วโลก MailMaster เชื่อมต่อระบบผ่าน Mail Gateway ช่วยคัดกรองอีเมลอันตรายและอีเมลขยะ
2. Cloud Mark Database  ระบบฐานข้อมูลอีเมลอันตรายที่มีการ Report จากทั่วโลก
3. Spamassasin ระบบป้องกันอีเมลอันตรายด้วยการตรวจแบบ Pattern ของอีเมลขยะ พร้อม Anti-Virus และ Anti-Malware

การคัดกรองอีเมลทั่วไป

โดยทั่วไป Email Hosting นิยมใช้ Spamassasin ตัวเดียวในการคัดกรองอีเมล โดยมีการคัดกรองอีเมลขยะด้วยการตรวจสอบรูปแบบอีเมล การสแกนไวรัส และการเช็คฐานข้อมูล ซึ่งได้ผลอยู่ราวๆ 80-90%
ซึ่งทำให้ Inbox ของหลายบริษัทยังมี Spam เข้า inbox

Mail Master จึงเชื่อมต่อระบบ Spam Expert และ Cloud Mark Database ช่วยให้การทำงานสมบูรณ์มากขึ้น ทำให้การคัดกรองอีเมลขยะมีประสิทธิภาพมากขึ้น

Anti-Spam Network

SpamExpert เป็นผู้ให้บริการ Anti-Spam Gateway โดยอีเมลจะถูกส่งเข้าระบบของ SpamExpert ก่อนส่งเข้าระบบของลูกค้า โดย SpamExpert จะทำการคัดกรองผ่านระบบกลาง ซึ่งมีผู้ใช้ทั่วโลก โดยเมื่อมีอีเมลขยะรูปแบบใหม่ๆ จะทำให้ระบบสามารถรู้เท่าทันผ่านการแจ้งเตือนจากระบบลูกข่ายทั่วโลกนั้นเอง

Comments

021163100
Line
Send a Message

Sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magnais.