Domain & Hosting

หลักการในการตั้งชื่อโดเมน ชื่อโดเมนที่เลือกจะต้องใช้ตัวอักษรที่มาจากชื่อภาษาอังกฤษตามชื่อองค์กร หน่วยงาน หรือ โครงการ โดยอาจเป็นชื่อเต็ม ชื่อย่อ คำหรืออักษรย่อที่เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ...

Security

Data Retention ที่ Mail Master เราให้ความสำคัญกับการเก็บรักษาความลับข้อมูลภายในองค์กรของลูกค้า ที่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญอันดับแรกของการให้บริการ เรามีการกำหนดขอบเขตการเข้าใช้งานและการเข้าถึง...

Customers

ปัจจุบันระบบอีเมลของเมล มาสเตอร์ มีลูกค้าที่เป็นผู้ใช้งานจริงกว่า 1,400 บริษัท ...

Low Cost , High Quality

ระบบ Multi-Cloud Business Email นั้น วางโครงสร้าง Server ทั้งระบบ Mail Server และระบบ Backup บน Cloud ของ Amazon Web Services ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ Cloud Computing อันดับ 1 ของโลก เพื่อให้ลูกค...

High Available (cluster)

Cluster มันดีกว่ายังไง ระบบ Multi-Cloud Business Email นั้นทำงานแบบ High Availability (HA) โดยใช้ Server จำนวนหลายเครื่องทำงานพร้อมๆ กัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความเสถียร ในกรณีที่หากมี Se...

Invoice
0839095836
Line