Blog

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail

วิธีการสมัครอีเมล์ ใว้ใช้งานสำหรับผู้ที่ยังไม่เคยสมัครอีเมล์นั้น อาจจะไม่เข้าใจในการสมัครอีเมล์ดังนั้นวันนี้ gunoob.com เลยจะมานำเสนอวิธีการสมัครหรือการสร้างอีเมล์กัน จะมาแนะนำการสมัครอีเมล์ของ Gmail วิธีการสมัครอีเมล์ของ Gmail

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail

1. ให้ทำการเข้าไปที่ http://accounts.google.com หรือ http://gmail.com

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail

2. เมื่อเข้ามาตามลื้งจาก ข้อ 1 แล้วให้ทำการคลิกที่ สมัครใช้งาน, create an account, sign up ด้านขวาบนของหน้าจอ เพื่อทำการสมัครอีเมล์

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail


3. จากนั้นจะมาถึงให้หน้าต่างการกรอกข้อมูลการสมัคร
– หมายเลข 1 จะเป็น การกรอกชื่อ – นามสกุล
– หมายเลข 2 จะเป็น ช่องใส่ ชื่อผู้ใช้หรือชื่ออีเมล์ อาทิเช่น Gunoob@gmail.com ในการกรอกขื่อผู้ใช้ ไม่ต้องกรอก@gmail.com ระบบจะทำการกรอกให้โดยอัตโนมัติ
– หมายเลข 3 จะเป็น ช่องสำหรับการสร้างหรือใส่รหัสผ่านของอีเมล์
– หมายเลข 4 จะเป็น ให้เราใส่รหัสผ่านอีเมล์อีกครั้ง เพื่อยืนยัน
– หมายเลข 5 จะเป็น ให้เราใส่วันที่เกิด (วันที่/เดือน/ปี ค.ศ.)
– หมายเลข 6 จะเป็น ให้เราเลือกเพศ จะมีให้เลือกอยู่3อัน 1. หญิง 2. ชาย 3. อื่นๆ
– หมายเลข 7 จะเป็น ให้เราทำการกรอก โทรศัพท์มือถือ โดยให้+66แทนเป็นเลข 0 ตัวแรกของเบอร์ เช่น เบอร์0842231xxx ก็จะเป็น +66842231xxx เป็นต้น
– หมายเลข 8 จะเป็น ให้เราทำการใส่อีเมล์เดิมหรืออีเมล์ปัจจุบันที่เรามี

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail


4. ทำการกรอกข้อมูลการสมัครอีเมล์ต่อจาก ข้อ3
– หมายเลข 1 จะเป็น การพิสูจน์ว่าไม่ได้เป็นหุ่นยนต์ โดยถ้าเราติ๊กในวงกลมสีน้ำเงินจะเป็นการยืนยันทางโทรศัพท์ ส่วนถ้าไม่ติ๊กในวงกลมสีฟ้าก็จะเป็นการยืนยันโดยการกรอกอักษรจากในภาพลงในช่องสำหรับกรอก แนะนำให้ยินยันแบบกรอกตัวอักษรตามภาพจะสะดวกกว่า
– หมายเลข 2 จะเป็น การเลือกตำแหน่งที่อยู่ ให้ทำการเลือก ไทย จากนั้นทำการติ๊กในวงกลมสีเขียว เพื่อยอมรับเงือนไขต่างๆ และทำการกดที่ ขั้นตอนถัดไป

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail


5. เมื่อกด ขั้นตอนถัดไปแล้ว ก็จะมาหน้าต่างนี้ ถ้าต้องการจะเพิ่มรูปภาพโปรไฟล์ ให้ทำการคลิกที่วงกลมสีน้ำเงิน ถ้าต้องการแก้ไขในภายหลังให้ทำการ คลิกที่ ขั้นตอนถัดไป วงกลมสีแดงได้เลย

วิธีการสมัครอีเมล์ Gmail

6. เท่านี้การสมัคร Gmail ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยทำการกด เริ่มต้นใช้งาน ได้เลย

Credit : gunoob


 

Comments

Line
Line
021163100