Blog

Microsoft เปิดตัว Office 2019 สำหรับ Windows และ Mac แล้ว

Microsoft ปล่อย Office 2019 ให้กับผู้ใช้งานทั้ง Windows และ Mac แล้วในวันนี้ ซึ่งการอัพเดทในครั้งนี้ ได้ออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานระดับ business และผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ได้ใช้บริการ Office 365 แล...

อ่านต่อ

Delivery (การส่งออก)

ระบบส่งอีเมลของ Multi-Cloud Business Email ใช้ระบบ pool IPs ซึ่งมี IPs คุณภาพกว่า 100 ตัวในการส่ง ทำให้อีเมลไม่ถูก Blacklist และไม่เข้า junk mail ของผู้ให้บริการอีเมชั้นนำของโลก นอกจา...

อ่านต่อ

Support

องค์กรชั้นนำกว่า [500] บริษัท ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ได้ไว้วางใจใช้ระบบอีเมลกับเรา เนื่องจากที่ Mail Master เราเน้นการบริการที่ให้ประสิทธิภาพสูงและการใช้งานที่สะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย เหมาะกับการท...

อ่านต่อ

Compare plan

*หากต้องการส่ง attachment ที่เกินขนาดที่จำกัด สามารถส่งผ่านทาง drive ได้...

อ่านต่อ

Migrate Guide

ทาง Mail Master มีบริการย้ายอีเมลจากระบบเดิมมาอยู่กับระบบของ Mail Master โดยย้ายผ่าน server ผ่าน Protocol IMAP เท่านั้น ทั้งนี้ ในการย้ายอีเมลดังกล่าว เจ้าหน้าที่ของทาง Mail Master จะไม่ส...

อ่านต่อ
Line
Line
021163100